توسعه زیر ساخت زندگی با نام تجاری نانوتک و با موضوع تصدي به انجام امور خدمات عمومي و اداري مجاز، ارائه مشاوره در زمينه تنظيم قراردادهاي داخلي و بين المللي ،ارائه مشاوره شغلي، ارائه خدمات اينترنت و انتقال داده، ارائه مشاوره و ارائه خدمات الکترونيک و نرم افزار و سخت افزار .مشاوره در زمينه اتاق بازرگاني، و انجام و پيگيري امورات اداري ساير شرکت ها.انجام کليه امور حسابداري و ارائه خدمات فردي، گروهي و جامعه اي به منظور رشد استعدادها و توانمندي اقشار جامعه- برگذاري همايش ها و سمينارهاي تخصصي و آموزشي و عمومي،برگذاري کارگاههاي تخصصي و عمومي و مهارتي، انتقال دانش فني، خدمات تايپ و تکثير اوراق عادي و اداري، حروف چيني، خدمات مشاوره طراحي، ويراستاري، صفحه آرايي، اخذ و اعطاي نمايندگي شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي- ارائه خدمات مشاوره اي اداري توانمند سازي بازارشناسي و امکان سنجي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص امور تايپ و تکثير و ساير موارد مرتبط در داخل و خارج از برپايي و ايجاد نمايشگاهها همايش ها سمينارها و کلاس هاي تخصصي و – کشور ايجاد و احداث شعبه در سراسر ايران و جهان عمومي در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعاليت مجازي که در رابطه با موضوع شرکت باشد و همچنين ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه سيستمهاي مديريت کيفيت در صنايع مختلف سيستمهاي مديريتي و فني مديريت و تهيه طرحهاي توجيهي طراحي و پياده سازي و اجراي کليه پروژه هاي رايانه اي اتوماسيون هاي اداري و صنعتي و ساير موارد و ارائه خدمات- خدمات پشتيباني سرويس دهي و نگهداري رايانه اي به کليه اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و خصوصي و ارائه راهکارها و روشها درجهت پيشبرد شاخصهاي رايانه اي به کليه اشخاص حقيقي و حقوقي توانمند سازي در خصوص موضوع موسسه به کليه اشخاص حقيقي و حقوقي.قبول مشاوره و راهنمايي افراد جهت تکميل مدارک مورد نياز و تفهيم و اطلاع رساني جمعي در امور قوانين ساير کشورهارا انجام می دهد.

آقای محمد امین حایری

مدیر فروش و بازرگانی

آقای غلام خدا زینال زاده

مدیر تولید

خانم سارا پاشنگ

قائم مقام مدیرعامل

خانم سمانه آریش

کارشناس IT

آقای فرامرز افشار

کارشناس IT

آقای محمد سلطانی

کارشناس هوش مصنوعی

خانم لیلا سلیمانی

کارشناس فناوری اطلاعات

آقای سعید بهرامی

کارشناس فناوری اطلاعات